Public bDAP ecolabels


or show them all
Owner Activity Publication Type Code Registry num.
Diputació de Barcelona Printing 7a edició del cercle de comparació intermunicipal d'OMIC. Resultats any 2016 Book NO bDAP513 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing 7a Edició CCI Mediació Ciutadana Book NO bDAP512 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing AtlesDEL Book No bDAP510 Edita_eco_v3
Leitat Edition Corporatiu 2017 Magazine no bDAP507 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing PLA D’ACCIÓ CULTURAL CALAF 2017-2025 Book No bDAP506 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Gestió Patrimonial Manual de Normes i Procediments Book NO bDAP502 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Avaluació del pes econòmic de l’esport a la demarcació de Barcelona el 2013 Book NO bDAP501 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Llibre Eines 1 Estratègia Internalització Mon Local BCN Book NO bDAP500 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Alliberar la Veu Natural Book 978-84-9803-789-0 bDAP496 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Passió per la Dansa Book 978-84-9803-764-7 bDAP495 Edita_eco_v3