Public bDAP ecolabels


or show them all
Owner Activity Publication Type Code Registry num.
Diputació de Barcelona Printing 1a. Ed. CCI Oficines Tecniques Laborals Book No té bDAP807 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Agendes Treballadors Book NO bDAP803 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Agendes Diputats Book NO bDAP802 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Renaturalización de la ciudad Book 978-84-9803-880-4 bDAP801 Edita_eco_v3
Leitat Edition Catàleg premiats, mencionats i seleccionats del premi Catalunya d’Ecodisseny 2019 versió català Magazine No bDAP799 Edita_eco_v3
Leitat Edition Catàleg LEITAT 2019 Magazine No bDAP798 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Memòries coneguem els nostres parcs 2018 i 2019 Book no bDAP796 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Guia maltractaments persones grans Book no bDAP791 Edita_eco_v3
Leitat Edition Corporatiu 2019 Magazine No bDAP786 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Acció Cultural Sant Celoni i la Batllòria Book NO bDAP783 Edita_eco_v3