Public bDAP ecolabels


or show them all
Owner Activity Publication Type Code Registry num.
Pol·len edicions, sccl Design Edition Printing Plvs Vltra Book 978-84-86469-63-4 bDAP232 Edita_eco_v3
Pol·len edicions, sccl Design Edition Printing Parlem-ne Book 978-84-86469-77-1 bDAP230 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing L'accés dels governs locals als fons estructurals 2015-2020 Book no bDAP228 Edita_eco_v3
Pol·len edicions, sccl Design Edition Printing Residu Zero. Book 978-84-86469-79-5 bDAP222 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Quadern Guaita PVI Book No tiene ISBN bDAP219 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Quadern Informador PVI Book No tiene ISBN bDAP218 Edita_eco_v3
Pol·len edicions, sccl Design Edition Printing Rainbow Warriors Book 978-84-86469-75-7 bDAP201 Edita_eco_v3
Pol·len edicions, sccl Design Edition Printing Ecología Política 48 Magazine 1130-6378 bDAP197 Edita_eco_v3
Pol·len edicions, sccl Design Edition Printing Relatos marranos Book 978-84-86469-74-0 bDAP194 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Llibre Smart City Book NO bDAP191 Edita_eco_v3