Public bDAP ecolabels


or show them all
Owner Activity Publication Type Code Registry num.
AGÈNCIA DE REISIDUS DE CATALUNYA Edition Printing Guia metodològica per al càlcul dels potencials i els objectius de prevenció dels residus municipals Book No té ISBN bDAP257 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Opuscle bona jubilació Book No tiene ISBN bDAP254 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Memòria Serralada Litoral Book No tiene ISBN bDAP253 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Resum d'Activitats 2014 Book No tiene ISBN bDAP252 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing KM 0 Book No tiene ISBN bDAP250 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Observatori Educatives Locals Book No tiene ISBN bDAP249 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Memòria Viu el Parc Guilleries Book No tiene ISBN bDAP245 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Memòria Viu el Parc Garraf Book No tiene ISBN bDAP244 Edita_eco_v3
Pol·len edicions, sccl Design Edition Printing Plvs Vltra Book 978-84-86469-63-4 bDAP232 Edita_eco_v3
Pol·len edicions, sccl Design Edition Printing Parlem-ne Book 978-84-86469-77-1 bDAP230 Edita_eco_v3