Public bDAP ecolabels


or show them all
Owner Activity Publication Type Code Registry num.
Pol·len edicions, sccl Design Edition Printing El dogma de la no-violència Book 978-84-86469-69-6 bDAP169 Edita_eco_v3
Pol·len edicions, sccl Design Edition Printing Manual del buen paseante Book 9788415250722 bDAP152 Edita_eco_v3
Pol·len edicions, sccl Design Edition Printing Greening Books, summary of the project Magazine No tiene ISBN bDAP113 Edita_eco_v3
Leitat Edition corp 2013 Magazine No tiene ISBN o ISSN bDAP99 Edita_eco_v3
Pol·len edicions, sccl Design Edition Printing Greening Books guideline English Book No tiene ISBN bDAP76 Edita_eco_v3