Public bDAP ecolabels


or show them all
Owner Activity Publication Type Code Registry num.
Diputació de Barcelona Printing Agenda Setmanal 2019 Book NO bDAP666 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Pla d'Acció Cultural Badia del Vallés Book NO bDAP665 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing CORH 2018 Book NO bDAP664 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Col·lecció Eines 2 Book NO bDAP661 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Propostes ambientalitzacio concursos publics Book NO bDAP657 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Les destinacions turístiques intel·ligents a les comarques de Barcelona Book NO bDAP653 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Mapa del desenvolupament econòmic local a la demarcació de Barcelona Book NO bDAP652 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing EMPRENEDORIA MERCATS MUNICIPALS Book NO bDAP650 Edita_eco_v3
Leitat Edition Corporatiu LEITAT 2018 Magazine no bDAP635 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing P3291-25821 Guia metodológica per a l’avaluació de les xarxes impulsades per serveis socials Book no bDAP628 Edita_eco_v3