Public bDAP ecolabels


or show them all
Owner Activity Publication Type Code Registry num.
Diputació de Barcelona Printing 7a Edició CCI Mediació Ciutadana Book NO bDAP512 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing AtlesDEL Book No bDAP510 Edita_eco_v3
Leitat Edition Corporatiu 2017 Magazine no bDAP507 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing PLA D’ACCIÓ CULTURAL CALAF 2017-2025 Book No bDAP506 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Gestió Patrimonial Manual de Normes i Procediments Book NO bDAP502 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Avaluació del pes econòmic de l’esport a la demarcació de Barcelona el 2013 Book NO bDAP501 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Llibre Eines 1 Estratègia Internalització Mon Local BCN Book NO bDAP500 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Alliberar la Veu Natural Book 978-84-9803-789-0 bDAP496 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Passió per la Dansa Book 978-84-9803-764-7 bDAP495 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing L'Estratègia d'Internacionalització del Món Local de la Demarcació de Barcelona Book NO bDAP494 Edita_eco_v3