Public bDAP ecolabels


or show them all
Owner Activity Publication Type Code Registry num.
Diputació de Barcelona Printing L'Estratègia d'Internacionalització del Món Local de la Demarcació de Barcelona Book NO bDAP494 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Repensar la Participación de la Ciudadanía en el Mundo Local Book NO bDAP493 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Informe Territorial Demarcació de Barcelona Book NO bDAP489 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Resum Museus 2016 Book NO bDAP488 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing 8a CCI Seguretat Alimentària Book NO bDAP487 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Espècies Invasores Book NO bDAP486 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing XODEL Book no bDAP481 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing XODEL Book no bDAP480 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing XODEL Book NO bDAP479 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Memòria 2016 Book No bDAP476 Edita_eco_v3